Смедеревска крепост

Построена в столицата, крепостта е била бойно поле срещу нашествениците. Само за две години е построено градче, в което е жилището на деспот Георги, а по-късно се изгражда много по-голяма част – Големият град (Велики град) с военни лагери и цивилно население. Допълнително се построяват деветнадесет защитни кули и се изкопава ров, за да се свърже с реките Дунав и Йезава.

В крепостта се провеждат множество фестивали и изложби.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.