Пътят на Римските Императори и дунавският път на виното в Джердап

Регионът на Долен Дунав и Източна Сърбия е включен в международния културен маршрут „Пътят на римските императори и дунавският път на виното”.  Маршрутът е сертифициран от Европейския институт за културни маршрути (ЕИКМ) през 2015 година. Днес този културен маршрут минава през десет държави: Словения, Унгария, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Северна Македония, Румъния и България и включва 22 римски обекта и 12 винени региона.  

Основният акцент на този маршрут е представянето на археологическите места като свидетелства за разширяването и отбраната на територията на Римската империя там, където река Дунав е била нейната северна граница.  Районът на юг от Дунава, които се простира до Адриатическо море, е бил част от същата империя и точно затова този маршрут е разделен на две географски части – река Дунав и Адриатика.  

От втори до четвърти век от н.е. римските императори лично командват армията, вследствие на което центърът на военната и политическата власт се измества от Рим към северните граници на империята.  За този бурен период от европейската история свидетелстват и източниците, според които осемнадесет от многобройните императори са родени в този регион.  Ключовите владетели от този период са император Траян, който разширява територията на империята до съседна Дакия (днешна Румъния), както и Константин Велики, по времето на чието управление християнството става официалната религия на империята – акт, който променя по много начини историята на Европа.  Там, където има римски войски, червеното вино е било традиционна напитка.  В началото то се пренася по море и по реките, но не след дълго се засаждат лозя по дунавските хълмове и се ражда вековната традиция на винопроизводството в тази част на Европа.  Ако смятате, че духът на древните римляни си е отишъл от тук, ви предлагаме да посетите някоя от многобройните местни изби по Дунава – ще се убедите, че грешите и със сигурност ще останете зашеметени.      

При посещенията си на места, обекти и дестинации, включени в „Пътя на римските императори и дунавския път на виното”, ще научите за четирите вида обекти, които по свой начин представят римското наследство в тези райони:

  • Животът на императорите
  • Военните достижения
  • Архитектурата
  • Ежедневието на римляните

Виминациум, Траяновата плоча и императорският дворец Феликс Ромулиана не са единствените римски символи в района на Долен Дунав и Източна Сърбия. Можете да посетите и няколко обекта, свързани най-вече с походите на император Траян срещу даките.  Може би най-важните от тях са останките от колоните на Траяновия мост.

Изграждането на моста, проектиран от Аполодор, знаменит архитект от Дамаск, продължава от 103 до 105 год. от н.е. Основната му цел е да се улесни придвижването на римските легиони по време на военната кампания на император Траян срещу войнствените даки.  Кампанията се увенчава с най-значителното териториално завоевание след завладяването на Галия от Цезар.  Въпреки разрушаването на моста след оттеглянето на римляните от Дакия в края на трети век, в продължение на хиляда години след това той се смята за най-дългия мост, строен някога. Днес останките от колоните му се виждат и от двете страни на река Дунав.  На сръбския бряг на реката останките се виждат в село Костол, на 5 км надолу по течението от Кладово, където руините на една колона на румънския бряг са точно под Регионалния музей на Дробета – Турну Северин.

Недалеко от Кладово, в село Сип, е крепостта Диана.  Крепостта е изградена в края на първи и началото на втори век от н.е. по време на дакийските войни на император Траян. През следващите векове Диана се превръща във важен икономически център и дунавско пристанище.  

Накрая ви предлагаме за завършек на обиколката си да посетите Археологическия музей „Джердап”, намиращ се в началото града.  В музея можете да видите плоча, изобразяваща сцена от Колоната на Траян в Рим – релефна скулптура, на която император Траян прави жертвоприношение на Марс, бога на войната, а на заден план ясно се вижда Траяновият мост. Освен това, в музея са изложени части от оръжия, архитектурни елементи от луксозни сгради, изображения на боговете от римския Пантеон, мраморни портрети и много други следи, които римляните са оставили в Джердап.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.