Райкова пещера

Райкова пещера се намира близо до Майданпек. Известният ни географ Йован Цвиич е първият, който я изследва в края на XIX в., а през 1975 г. тя е отворена за посетители. Наречена е на известния хайдутин Райко Войвода, който прекарвал дните си в кръчмата, а през нощта обирал турските кервани, чиито откраднати съкровища криел в тази пещера.

Райкова пещера е речна пещера – през нея тече Райкова река. Състои се от понор и извор, като и двата имат долен – хидрологично активен, и горен – сух хоризонт. Дължината на проучените канали от 2304 м я прави най-дългата пещера в Сърбия. В момента посетителите имат достъп до напълно функционални 850 м от дългата 1410 м обиколна пътека, създадена чрез съединяване на реката и сухия канал. Райкова пещера е богата на разнообразни пещерни бижута от снежнобял кристален калцит, който се смята за най-качествения в Сърбия. Бълбукането на Райкова река, което отеква в пещерните пространства, особено в “Залата на таралежа” с хиляди калцитни тръбички на тавана, оставя много силно впечатление.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.