Джердапски гледки

Панорамна тераса „Плоче”

Пешеходният маршрут до Плоче е от маршрутите със средна трудност – той води през гората и е дълъг три километра и половина. Стига до варовиковото плато под Велики Щърбац, от което се открива великолепна гледка към пролома Джердап.

Платформа

Неотдавна беше поставена и дървена платформа, за да бъде по-безопасна и още по-приятна насладата от гледката почти от птичи поглед към водовъртежите на Казаните.

Панорамна тераса „Ковилово”

Пешеходният маршрут до Ковилово се смята за един от лесните. Води до просторно място с гледка към по-широка част на пролома Джердап и Долни Милановац. Панорамната тераса е на 358 м надморска височина и е местообитание на жълт равнец (Achillea clypeolata) – ендемичен вид, който расте на много ограничена територия.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.