Крепостта Фетислам

Името на крепостта Фетислам в Кладово идва от турски език (Fethul Islam) и означава “Портата на исляма”. Построена е през XVI в. като крепост за по-нататъшни завоевания на север и първоначално се е състояла само от тази част, която сега наричаме Малък град. С течение на времето военният развой води до необходимостта от изграждане на стените, които обграждат днешния Голям град.

Бурната история на тези места води до честа смяна на владетеля на крепостта. Датата на окончателното предаване на ключа на крепостта на княз Михаил Обренович се отбелязва днес като ден на община Кладово.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.