Портите „Вратна”

Естествените мостове в пролома Вратна се намират близо до манастира „Вратна”. Това е последната точка, до която може да се стигне с автомобил, а до мястото за почивка край реката има малък паркинг. Пътеката продължава около 200 м през гората с леко изкачване, преди да се спусне до Голямата порта. По средата на пътя е възможно да се “отбиете” към място с гледка в близост до кръста, а посетителите първо ще се натъкнат на Малката порта, която се вижда от пътеката. Голямата порта е по-привлекателна от туристическа гледна точка поради по-лесния достъп, така че посетителите могат да минат директно под нея и да се разходят покрай близката река. Най-издържливите могат да продължат изкачването, докато стигнат до друго място с гледка, или още по-нататък до Сухата порта.

Смята се, че първоначално между Малката и Голямата порта е имало пещерен канал, разрушен по-късно от срутвания

Голямата порта

Обхваща част от река Вратна и е дълга 45 м. Височината на отвора на арката е около 30 м, а общата височина от речното корито до най-високата точка на билото е около 65 м.

Малката порта

Обхваща участък от река Вратна, дълъг около 15 м. Височината на отвора на арката е около 30 м, а общата височина от речното корито до най-високата точка на билото е също около 30 м.

Манастир „Вратна”

Средновековният манастир „Вратна” от ХІV век се намира близо до река Вратна. Ограден е от високи скали, скриващи гледката. През своето съществуване е бил многократно опожаряван и ограбван, затова не е запазен в първоначалната си красота и великолепие.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.