Националният музей „Зайчар”

Намира се в самия център на града. Към Националния музей са и ханът на Радул бей (част от етнографския музей и галерията), турската воденица и археологическият обект „Феликс Ромулиана”.

Музейната колекция наброява около 15000 артефакта. Мозайките, скулптурите и архитектурната украса на императорския дворец „Феликс Ромулиана” са изложени подобаващо на тяхната историческа и художествена стойност и значение.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа от Европейския съюз. За неговото съдържание отговаря единствено този финансиран от ЕС проект, като не е задължително то да отразява гледната точка на Европейския съюз.